Gởi thư liên hệ

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Số Tài Khoản:
    

       

      Ngân hàng ACB  – Phòng giao dịch Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
      Chủ tài khoản: Công ty TNHH Quà Xuyên Việt
      Số tài khoản: 189.806.279
      Ngân hàng ACB  – Phòng giao dịch Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
      Chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Trinh
      Số tài khoản: 197.085.779
      Ngân hàng BIDV  – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
      Chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Trinh
      Số tài khoản: 3131.0000.7000.90
     
       Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Quận 4
       Chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Trinh
       Số tài khoản: 1902.704.485.3015
Tell us your idea, we’ll provide brand promotion gifts for you   quà xuyên việt
Back to Top

Sales HCM : 0938.069.131

Mail: xuongaomuaxuyenviet@gmail.com